ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180898
Page Views 2087135
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day

19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรม 5 ส.ในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานในการทำงานในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและบุกคลากรทำให้โรงเรียนสะอาดยิ่งขึ้น

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
ศุภวิชญ์ รัตนคช ภาพ
อลงกรณ์ ชูบ่อฝ้าย ภาพ
ขจรศักดิ์ พรหมวิเศษ ภาพ

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2559,11:03   อ่าน 1389 ครั้ง

.