ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 27/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1230395
Page Views 2224218
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day

19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรม 5 ส.ในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานในการทำงานในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและบุกคลากรทำให้โรงเรียนสะอาดยิ่งขึ้น

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
ศุภวิชญ์ รัตนคช ภาพ
อลงกรณ์ ชูบ่อฝ้าย ภาพ
ขจรศักดิ์ พรหมวิเศษ ภาพ

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2559,11:03   อ่าน 1714 ครั้ง

.