ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180906
Page Views 2087143
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน EIS และ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

2.       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ ประเมิน โดยใช้เป้าหมายสารสนเทศและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่กำลัง ได้รับความสนใจในขณะนี้ คือInternet of Things ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3.       เพื่อจุดประกายความสนใจในการศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับสูง

                       

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น  166 คน  มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 1112 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟแวร์ Internet of Things จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการฝึกอบรมระบบสารสนเทศและจัดสัมมนาทางวิชาการ

          

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2560,09:45   อ่าน 93 ครั้ง

.