ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1204496
Page Views 2164743
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน EIS และ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

2.       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ ประเมิน โดยใช้เป้าหมายสารสนเทศและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่กำลัง ได้รับความสนใจในขณะนี้ คือInternet of Things ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3.       เพื่อจุดประกายความสนใจในการศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับสูง

                       

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น  166 คน  มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 1112 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟแวร์ Internet of Things จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการฝึกอบรมระบบสารสนเทศและจัดสัมมนาทางวิชาการ

          

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2560,09:45   อ่าน 187 ครั้ง

.